Laddar
Måleriföretagen i Sverige
..
prev
next
Nyheter
 • En säker arbetsplats - ny webbutbildning

  Sveriges Byggindustrier (BI) har lanserat den interaktiva webbutbildningen ”En säker arbetsplats”. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet tillbud och olyckor på byggarbetsplatser.

  Läs mer »
 • ID06 har fått ny hemsida

  Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen - har fått en ny hemsida med uppdaterat innehåll och ny grafisk profil, som lanserades den 19 januari 2015.
  Adressen till ID06 hemsida är samma som tidigare, www.id06.se

  Läs mer »
 • Måleriföretagen i Sverige

  Målaremästarna och Måleriföretagarna har gått samman i en gemensam organisation för de professionella måleriföretagen i Sverige och har tillsammans bildat bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige AB. Den nya organisationen gäller från och med den 1 januari 2015.

  Läs mer »
 • Pressmeddelande: Målaremästarna välkomnar skärpt kontroll av ROT-avdraget och personalliggare i byggbranschen

  Riksdagen har idag fattat beslut om förbättringar av ROT-avdragets fakturamodell. De företag som utför ROT-arbeten ska nu även lämna in uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och vilken typ av arbete som har utförts i det aktuella projektet. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015.

  Läs mer »
 • Pressmeddelande: Ny bransch- och arbetsgivarorganisation inom måleri

  Bransch- och arbetsgivarorganisationerna Måleriföretagarna och Målaremästarna går samman och bildar den nya organisationen Måleriföretagen i Sverige AB. Beslutet togs idag vid extrainsatta kongresser i respektive organisation.

  - Med en ny enad organisation blir vi en betydligt starkare aktör, både som röst i samhällsdebatten och i förhandlingssituationer.  Diskussioner om en sammanslagning har pågått under många år. Jag är naturligtvis oerhört glad att vi äntligen har lyckats ena branschen, säger Björn Hellman, vd för Målaremästarna.  

  Läs mer »
Fler nyheter »
Garanti


Du vill få ommålat. Och det ska vara ordentligt gjort. Med ett måleriföretag från Målaremästarna får du en välutbildad målare. En hantverkare som kan sin sak. Ett proffs.

Ett företag från Målaremästarna omfattas av Målaremästarnas etiska regler, där man förbundit sig att inte jobba svart. Många av medlemsföretagen är certifierade inom miljö- och kvalitet. Och när ett medlemsföretag målar på entreprenad använder i princip alla sig av id-06 identifiering.

Det bästa till sist: För dig som privatperson så omfattas alla våra medlemmar av nöjd-kund-garanti. Vi lovar 2 års garanti på arbetet. Opartisk besiktning om det behövs. Och att ev fel eller brister åtgärdas.

Läs mer!

Hitta ditt målarproffs
Ort Postnr Företagsnamn Län Certifiering/auktorisering
För proffsen

Nya kunder. Nya konkurrenter. Nya marknader. Internationella företag. EU-regler. Förändringar sker snabbt och Måleribranschen måste fundera över vilka frågor som är framtidsfrågor. Och vi måste hitta attityder och regler som gör det möjligt för oss att möta framtiden. Nya förhållningssätt. Vi på Målaremästarna vet att det är en stor diskussion. Det räcker inte att diskussionen förs centralt i Stockholm. Samtalet måste föras i hela landet och hela branschen måste vara med: både organisationer, företagare och målare. Här hittar du vår syn på framtiden! Här hittar du vår syn på framtiden!